Företagsfakta

Företagsfakta

 

Contractor Bygg är ett lokalägt byggföretag.

 

Verksamhet

Byggentreprenader, allt från byggservice till stora och komplicerade totalentreprenader. Företaget har en lång och bred erfarenhet av de flesta förekommande byggprojekt

 

Arbetsområde
Norr- och Västerbotten

 

Antal anställda
I koncernen ca 250 varav 20 kvinnor

 

Vision

Vi drivs av att förverkliga drömmar och visioner. För att kunna göra detta över tid ska Contractor Bygg AB bli det ledande byggföretaget i norra Sverige.

 

Vi är övertygade om att lokal förankring är viktigt och därför ska Contractor Bygg AB vara lokalägt

 

Målsättning
Kundens förstahandsval, nöjda medarbetare med hög kompetensnivå och socialt ansvarstagande och lönsamt över tid.

 

Strategi
Korta beslutsvägar. Hög kvalitets- och miljömedvetenhet genom hela företaget. Använda all vår personals kunskap och kompetens för att ge våra kunder bra och produktionsanpassade lösningar avsedda för deras behov och önskemål.

 

Byggbolag i koncernen

 

Contractor Bygg i Skellefteå AB
Telefon 010 - 130 78 00

 

Contractor Bygg i Umeå AB

Telefon 010 - 130 78 00  

 

Contractor Bygg i Lycksele AB

Telefon 010 - 130 78 00  

 

Contractor Bygg i Hemavan AB

Telefon 010 - 130 78 00

 

Skellefteå

Besöksadress/Fakturaadress
Svedjevägen 1
931 36 Skellefteå
010 - 130 78 00
info@contractorbygg.se
Fakturor per mail

Umeå

Besöksadress
Norra Obbolavägen 112A
904 22 Umeå
010 - 130 78 00
info@contractorbygg.se
Fakturor per mail

Lycksele

Besöksadress
Lavalvägen 9
921 36 Lycksele
010 - 130 78 00
info@contractorbygg.se
Fakturor per mail

Hemavan

Besöksadress
Älvstigen 2
920 66 Hemavan
010 - 130 78 00
info@contractorbygg.se
Fakturor per mail

Sundsvall

Besöksadress
Regementsvägen 8
852 38 Sundsvall
010 - 130 78 00
info@contractorbygg.se
Fakturor per mailMedlemsinloggning

Information om cookies